Ändringar

m
ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1: −
'''Smeden Per Johan Persson är på vag nerför Skrukegatan från sitt hem Smedsjötoip strax bortom Östansjö gård. Vart år han på väg och vad för han Med sig?'''
+
'''Smeden Per Johan Persson är på vag nerför Skrukegatan från sitt hem Smedsjötorp strax bortom Östansjö gård. Vart år han på väg och vad för han Med sig?'''
 
   
 
   
Sedan lärotiden, kanske hos de mångkunniga Lerbäckssmederna i har han under vinterhalvåret i sin smedja tillverkat såda-nallar som bättre än alla andra lämpade sig lär det svårslagna starrgräset på de ännu inte torrlagda Kvismareängama. Det var därifrån bönderna i de stora Sköllersta- och Askersbyama hämtade en stor del av vinterbehovet för sin krea-turshållning. ösansjösnAn som han vanligen kallades var nu alltså ute på försäljningsresa. Det var 150 är sedan och långtframåt som PerJohan Persson kom att bli ett vida känt begrepp i Öster-närkesbygden. i Srn«is sortiment ingick också skärproch skridskor, de sistnämn-da för Viningarnas behov.  
+
Se´n lärotiden, kanske hos de mångkunniga Lerbäckssmederna, har han under vinterhalvåret i sin smedja tillverkat sådana liar som bättre än alla andra lämpade sig för det svårslagna starrgräset på de ännu inte torrlagda Kvismareängara. Det var därifrån bönderna i de stora Sköllersta- och Askersbyarna hämtade en stor del av vinterbehovet för sin kreaturshållning. Ösansjösme´n som han vanligen kallades var nu alltså ute på försäljningsresa. Det var 150 är sedan och långt framåt som Per Johan Persson kom att bli ett vida känt begrepp i Östernärkesbygden. i Sme´ns sortiment ingick också skäror och skridskor, de sistnämnda för Viningarnas behov.
Men det var inte endast det materiella  
+
behovet Östansjösrrri sökte tillfreds-ställa hos östernäidngarna. Han kom allteftersom att bli något av predikant el-ler kolportör. Den tid då östansjösrOn var verksam med tillverkning av Ilar och andra nyttigheter under flera decennier sammanföll till stordel med den baptisti-ska väckelserörelsens framstormande i bygden. Den ena baptistförsamtingen efter den andra bildades och kapell och bönhus växte uppobi a i Testa med utpost i Boängen.  
+
Men det var inte endast det materiella behovet Östansjösme´n sökte tillfredsställa hos östernärkingarna. Han kom allteftersom att bli något av predikant eller kolportör. Den tid då Östansjösme´n var verksam med tillverkning av liar och andra nyttigheter under flera decennier sammanföll till stor del med den baptistiska väckelserörelsens framstormande i bygden. Den ena baptistförsamlingen efter den andra bildades och kapell och bönhus växte upp bl. a. i Testa med utpost i Boängen.
 +
 
 
Per Johan Persson föddes 1810 i Nedre Skruke, blev gift med Fiskingeflickan 1 Anna, var till sin bortgång bosatt vid Smedstorp underöstansjö. Förutom sin yrkesskicklighet hade han tillägnat sig läs- och skrivkunnighet, något som inte  
 
Per Johan Persson föddes 1810 i Nedre Skruke, blev gift med Fiskingeflickan 1 Anna, var till sin bortgång bosatt vid Smedstorp underöstansjö. Förutom sin yrkesskicklighet hade han tillägnat sig läs- och skrivkunnighet, något som inte  
 
varsåvanligtpadentiden.lmånga styck-en kom han följaktligen att bli präst och klockare i sin hemförsamling Sköllersta till stor hjälp. då barnen skulle gå och läsa, vid giftermål och dödsfall. Östansjö rote var stor och rnycket folkrik och amen fick säkerligen ställa upp i många andra sammanhang också.  
 
varsåvanligtpadentiden.lmånga styck-en kom han följaktligen att bli präst och klockare i sin hemförsamling Sköllersta till stor hjälp. då barnen skulle gå och läsa, vid giftermål och dödsfall. Östansjö rote var stor och rnycket folkrik och amen fick säkerligen ställa upp i många andra sammanhang också.