Ändringar

m
ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:  
'''Smeden Per Johan Persson är på vag nerför Skrukegatan från sitt hem Smedsjötoip strax bortom Östansjö gård. Vart år han på väg och vad för han Med sig?'''
 
'''Smeden Per Johan Persson är på vag nerför Skrukegatan från sitt hem Smedsjötoip strax bortom Östansjö gård. Vart år han på väg och vad för han Med sig?'''
   
   
 
   
 
Sedan lärotiden, kanske hos de mångkunniga Lerbäckssmederna i har han under vinterhalvåret i sin smedja tillverkat såda-nallar som bättre än alla andra lämpade sig lär det svårslagna starrgräset på de ännu inte torrlagda Kvismareängama. Det var därifrån bönderna i de stora Sköllersta- och Askersbyama hämtade en stor del av vinterbehovet för sin krea-turshållning. ösansjösnAn som han vanligen kallades var nu alltså ute på försäljningsresa. Det var 150 är sedan och långtframåt som PerJohan Persson kom att bli ett vida känt begrepp i Öster-närkesbygden. i Srn«is sortiment ingick också skärproch skridskor, de sistnämn-da för Viningarnas behov.  
 
Sedan lärotiden, kanske hos de mångkunniga Lerbäckssmederna i har han under vinterhalvåret i sin smedja tillverkat såda-nallar som bättre än alla andra lämpade sig lär det svårslagna starrgräset på de ännu inte torrlagda Kvismareängama. Det var därifrån bönderna i de stora Sköllersta- och Askersbyama hämtade en stor del av vinterbehovet för sin krea-turshållning. ösansjösnAn som han vanligen kallades var nu alltså ute på försäljningsresa. Det var 150 är sedan och långtframåt som PerJohan Persson kom att bli ett vida känt begrepp i Öster-närkesbygden. i Srn«is sortiment ingick också skärproch skridskor, de sistnämn-da för Viningarnas behov.