Ändringar

m
Rad 16: Rad 16:     
== Infanterivolontärskolan i Karlsborg ==
 
== Infanterivolontärskolan i Karlsborg ==
Carl utbildades vid infanterivolontärskolan i Karlsborg och avlade korpralsexamen i juni 1892 och underofficersexamen i juni 1893, båda med beröm godkända. Ett vanligt sätt att bli officer var att börja som volontär. Volontärerna var frivilliga som utbildade sig oavlönade till underofficerare och officerare både vid armén och flottan.
+
Carl utbildades vid infanterivolontärskolan i Karlsborg och avlade korpralsexamen i juni 1892 och underofficersexamen i juni 1893, båda med beröm godkända.
    
== Underofficer Carl Bruse ==
 
== Underofficer Carl Bruse ==