Ändringar

m
Rad 19: Rad 19:  
== Underofficer Carl Bruse ==
 
== Underofficer Carl Bruse ==
 
[[Fil:ExamenKarlsborg1893.jpg|thumb|160px|höger|Examensbetyg från underofficersskolan]]
 
[[Fil:ExamenKarlsborg1893.jpg|thumb|160px|höger|Examensbetyg från underofficersskolan]]
När Carl Olsson som 21-åring kallades till mönstring i Jösse härads kompaniområde 1894 var han alltså redan militär. I inskrivningslängden fick han inget nummer med kommentaren att han var volontär i ''Livregementet till fot''. Soldatnamnet Bruse noterades bredvid hans patronymikon Samuelsson. Förmodligen var Carl inte på plats vid inskrivningen eftersom man inte noterat att han kallades Olsson.
     −
Carl utbildades vid infanterivolontärskolan i Karlsborg och avlade korpralsexamen i juni 1892 och underofficersexamen i juni 1893, båda med beröm godkända. Ett vanligt sätt att bli officer var att börja som volontär. Volontärerna var frivilliga som utbildade sig oavlönade till underofficerare och officerare både vid armén och flottan.
+
1893 slogs ''Närkes regemente'' och ''Livregementets grenadjärkår'' samman och bildade ''Livregementet till fot''. Livregementets grenadjärkår hade ursprungligen övningsplats vid Utnäs löt i Strömsholm medan Närkes regemente höll till vid Sannahed söder om Kumla. De båda gamla regementena bildade varsin bataljon i det nya och övningsplats blev Sannahed.
   −
1893 slogs ''Närkes regemente'' och ''Livregementets grenadjärkår'' samman och bildade ''Livregementet till fot''. Livregementets grenadjärkår hade ursprungligen övningsplats vid Utnäs löt i Strömsholm medan Närkes regemente höll till vid Sannahed söder om Kumla. De båda gamla regementena bildade varsin bataljon i det nya och övningsplats blev Sannahed.
+
När Carl Olsson som 21-åring kallades till mönstring i Jösse härads kompaniområde 1894 var han alltså redan militär. I inskrivningslängden fick han inget nummer med kommentaren att han var volontär i ''Livregementet till fot''. Soldatnamnet Bruse noterades bredvid hans patronymikon Samuelsson. Förmodligen var Carl inte på plats vid inskrivningen eftersom man inte noterat att han kallades Olsson.  
    
[[Fil:sergeantBruse.jpg|thumb|140px|vänster|Sergeant av 2:dra klass]]Carl deltog i arméns fälttjänstövningar i Uppland 1894 och i desamma i Närke 1895, och 1897 förordnades han till volontärvicekorpral med lön. I september-oktober 1897 var Carl kommenderad som biträde åt läraren i militärövningar vid ''Örebro högre allmänna elementarläroverk'', eller ''"Karro"''. Militärövningar<ref>[http://extra.orebro.se/stadsarkivet/berattelserurarkiven/berattelserurarkiven/idrottpakarolinskaskolanpa1800talet.5.242f1fb1556288bfbf2683a.html Militärövningar vid läroverket i Örebro]</ref> var en obligatorisk del i skolutbildningen på den här tiden och utövades i anslutning till gymnastikutbildningen. Två gånger om året, en gång på hösten och en gång på våren, hade man utsträckta militärövningar med exercis, kompaniövningar, skjutövningar och liknande.
 
[[Fil:sergeantBruse.jpg|thumb|140px|vänster|Sergeant av 2:dra klass]]Carl deltog i arméns fälttjänstövningar i Uppland 1894 och i desamma i Närke 1895, och 1897 förordnades han till volontärvicekorpral med lön. I september-oktober 1897 var Carl kommenderad som biträde åt läraren i militärövningar vid ''Örebro högre allmänna elementarläroverk'', eller ''"Karro"''. Militärövningar<ref>[http://extra.orebro.se/stadsarkivet/berattelserurarkiven/berattelserurarkiven/idrottpakarolinskaskolanpa1800talet.5.242f1fb1556288bfbf2683a.html Militärövningar vid läroverket i Örebro]</ref> var en obligatorisk del i skolutbildningen på den här tiden och utövades i anslutning till gymnastikutbildningen. Två gånger om året, en gång på hösten och en gång på våren, hade man utsträckta militärövningar med exercis, kompaniövningar, skjutövningar och liknande.