Ändringar

m
Rad 16: Rad 16:  
När Carl Olsson som 21-åring kallades till mönstring i Jösse härads kompaniområde 1894 var han alltså redan militär. I inskrivningslängden fick han inget nummer med kommentaren att han var volontär i ''Livregementet till fot''. Soldatnamnet Bruse noterades bredvid hans patronymikon Samuelsson. Förmodligen var Carl inte på plats vid inskrivningen eftersom man inte noterat att han kallades Olsson.  
 
När Carl Olsson som 21-åring kallades till mönstring i Jösse härads kompaniområde 1894 var han alltså redan militär. I inskrivningslängden fick han inget nummer med kommentaren att han var volontär i ''Livregementet till fot''. Soldatnamnet Bruse noterades bredvid hans patronymikon Samuelsson. Förmodligen var Carl inte på plats vid inskrivningen eftersom man inte noterat att han kallades Olsson.  
   −
Den 22 april 1891, med tre månader kvar till sin artonde födelsedag, antogs Carls till volontär vid Närkes regemente. ''N:r 88 Olsson'' vid Alsters kompani blir snart ''N:r 88 Bruse''. Carl Olsson får alltså soldatnamnet Bruse, förmodligen taget från hans hemort Brunskog. Han utbildades vid infanterivolontärskolan i Karlsborg och avlade korpralsexamen i juni 1892 och underofficersexamen i juni 1893, båda med beröm godkända. Ett vanligt sätt att bli officer var att börja som volontär. Volontärerna var frivilliga som utbildade sig oavlönade till underofficerare och officerare både vid armén och flottan.   
+
Carl utbildades vid infanterivolontärskolan i Karlsborg och avlade korpralsexamen i juni 1892 och underofficersexamen i juni 1893, båda med beröm godkända. Ett vanligt sätt att bli officer var att börja som volontär. Volontärerna var frivilliga som utbildade sig oavlönade till underofficerare och officerare både vid armén och flottan.   
    
1893 slogs ''Närkes regemente'' och ''Livregementets grenadjärkår'' samman och bildade ''Livregementet till fot''. Livregementets grenadjärkår hade ursprungligen övningsplats vid Utnäs löt i Strömsholm medan Närkes regemente höll till vid Sannahed söder om Kumla. De båda gamla regementena bildade varsin bataljon i det nya och övningsplats blev Sannahed.
 
1893 slogs ''Närkes regemente'' och ''Livregementets grenadjärkår'' samman och bildade ''Livregementet till fot''. Livregementets grenadjärkår hade ursprungligen övningsplats vid Utnäs löt i Strömsholm medan Närkes regemente höll till vid Sannahed söder om Kumla. De båda gamla regementena bildade varsin bataljon i det nya och övningsplats blev Sannahed.