Ändringar

Rad 62: Rad 62:  
==Anförluster och inavel==
 
==Anförluster och inavel==
   −
Genetiskt tunnas vårt släktskap ut snabbt mellan generationerna. Redan efter 5 eller 6 generationsled kan man knappt betraktas som mer genetiskt lik en kusin än vilken person som helst. På många platser i landet börjar samma person dyka upp på flera ställen i en antavla redan efter 5-6 generationer och detta kallas som sagt för anförlust.  
+
Vårt genetiskta släktskap tunnas snabbt ut mellan generationerna. Redan efter 5 eller 6 generationsled kan man knappt betraktas som mer genetiskt lik en kusin än vilken person som helst. På många platser i landet börjar samma person dyka upp på flera ställen i en antavla redan efter 5-6 generationer och detta kallas som sagt för anförlust.  
    
Det är ju tyvärr oundvikligt att prata om det laddade begreppet inavel i detta sammanhang och för att göra en lite mildrande parallell kan jag säga att inom seriös husdjursuppfödning beräknar man en inavelskoefficient för att förhindra genetiska defekter. Man bekymrar sig då sällan att beräkna detta så långt tillbaka som 6 generationer just för att det genetiska arvet snabbt tunnas ut.  
 
Det är ju tyvärr oundvikligt att prata om det laddade begreppet inavel i detta sammanhang och för att göra en lite mildrande parallell kan jag säga att inom seriös husdjursuppfödning beräknar man en inavelskoefficient för att förhindra genetiska defekter. Man bekymrar sig då sällan att beräkna detta så långt tillbaka som 6 generationer just för att det genetiska arvet snabbt tunnas ut.