Ändringar

m
Rad 19: Rad 19:  
Infanteriregementet ''Livregementet till fot'' bytte 1904 namn till ''Livregementets grenadjärer (I3)''. Regementet blev kvar på Sannahed till 1912 då det flyttade till Örebro.
 
Infanteriregementet ''Livregementet till fot'' bytte 1904 namn till ''Livregementets grenadjärer (I3)''. Regementet blev kvar på Sannahed till 1912 då det flyttade till Örebro.
   −
=== Skogsutbildning ===
+
== Skogsutbildning ==
 
Förutom den militära utbildning Carl fick som officer praktiserade han i skogsarbete. Skogvaktare Adolf Riddarsporre intygar 1894 att Carl "''under tiden jemte witsord om god flit i förening med ordningfullt och hedrande uppförande''" biträtt honom med timmermärkning under flera vintrar samt huggit timmer och kolved och gallrat under våren 1894. Samma år skriver Berthold Olsson, skogvaktare vid Borgviks aktiebolag, i ett rekommendationsbrev "''att han (Carl) under denna tid ådagalagt flit och god arbetsförmåga och ett i allo hedrande uppförande. Hvarför jag honom vill rekomendera till det bästa''". I det senare framgår att Carl deltagit i arbete med kolning i milor med alla dess moment.
 
Förutom den militära utbildning Carl fick som officer praktiserade han i skogsarbete. Skogvaktare Adolf Riddarsporre intygar 1894 att Carl "''under tiden jemte witsord om god flit i förening med ordningfullt och hedrande uppförande''" biträtt honom med timmermärkning under flera vintrar samt huggit timmer och kolved och gallrat under våren 1894. Samma år skriver Berthold Olsson, skogvaktare vid Borgviks aktiebolag, i ett rekommendationsbrev "''att han (Carl) under denna tid ådagalagt flit och god arbetsförmåga och ett i allo hedrande uppförande. Hvarför jag honom vill rekomendera till det bästa''". I det senare framgår att Carl deltagit i arbete med kolning i milor med alla dess moment.