Ändringar

6 byte lades till ,  30 september 2013 kl. 18.42
m
ingen redigeringssammanfattning
Rad 1: Rad 1:  
'''<u>Tisdagen den 16 Juli</u>''' om aftonen kommer vi till Håkanbol för att kola, vi skulle ha 5 stycken milor.<br />
 
'''<u>Tisdagen den 16 Juli</u>''' om aftonen kommer vi till Håkanbol för att kola, vi skulle ha 5 stycken milor.<br />
Milorna var numrerade från 1 till 5. Mila N:r 1 låg strax nordost om ett litet torp, Skogstorp, som skulle blifva vårt högkvarter. 2:an låg fem minuters väg öster om Skogstorp. Landsvägen gick tätt förbi, och väster om denna lågo de andra milorna på tämligen stort afstånd, till 5:an som var längst aflägsen var det fullt 20 minuters väg.<br />
+
Milorna var numrerade från 1 till 5. Mila N:r 1 låg strax nordost om ett litet torp, Skogstorp, som skulle blifva vårt högkvarter. 2:an låg fem minuters väg öster om Skogstorp.<br />
 +
Landsvägen gick tätt förbi, och väster om denna lågo de andra milorna på tämligen stort afstånd, till 5:an som var längst aflägsen var det fullt 20 minuters väg.<br />
 
Vid lottningen om milorna föll 2:an på min och min kamrat Ljunghs lott och vi dröjde inte länge innan vi gingo och tog platsen i betraktande.<br />
 
Vid lottningen om milorna föll 2:an på min och min kamrat Ljunghs lott och vi dröjde inte länge innan vi gingo och tog platsen i betraktande.<br />
 
Den låg på östra sidan om en smal skogsremsa som skyddade för västliga vindar, på norra sidan hade vi skydd af backslutningen med sina vid afverkningen kvarlemnade öfverståndare, mot öster och sydost var mera öppet.<br />
 
Den låg på östra sidan om en smal skogsremsa som skyddade för västliga vindar, på norra sidan hade vi skydd af backslutningen med sina vid afverkningen kvarlemnade öfverståndare, mot öster och sydost var mera öppet.<br />