Ändringar

m
Rad 9: Rad 9:  
En persons anor, eller förfäder, kan presenteras i en så kallad antavla. Det är vanligt att antavlan har formen av en triangel med spetsen neråt och där huvudpersonen, [http://sv.wikipedia.org/wiki/Proband ''probanden''], finns längst ner i spetsen. Ovanför denne kommer först hans eller hennes två föräldrar och ovanför dem hans eller hennes fyra mor- och farföräldrar. Därefter de åtta gammel-mor- och gammel-farföräldrarrna, och så vidare.  
 
En persons anor, eller förfäder, kan presenteras i en så kallad antavla. Det är vanligt att antavlan har formen av en triangel med spetsen neråt och där huvudpersonen, [http://sv.wikipedia.org/wiki/Proband ''probanden''], finns längst ner i spetsen. Ovanför denne kommer först hans eller hennes två föräldrar och ovanför dem hans eller hennes fyra mor- och farföräldrar. Därefter de åtta gammel-mor- och gammel-farföräldrarrna, och så vidare.  
   −
Antalet personer dubblas för varje generation man klättrar uppåt i trädet och bakåt i tiden. Man brukar säga att en person tillhör den första generationen i sin antavla och hans eller hennes föräldrar tillhör den andra generationen, och så vidare. Har man helsyskon delar man anor med dessa, så min och min systers antavlor är identiska utom i första generationen.
+
Antalet personer dubblas för varje generation man klättrar uppåt i trädet och bakåt i tiden. Man brukar säga att en person tillhör den första generationen i sin egen antavla och hans eller hennes föräldrar tillhör den andra generationen, och så vidare. Om man har helsyskon delar man anor med dessa, så min och min systers antavlor är identiska förutom i första generationen.
    
En antavla är prydligt symetrisk och man vet redan innan man börjar forska vilka personer som ska finnas med på antavlan även om man ännu inte känner till alla deras namn.
 
En antavla är prydligt symetrisk och man vet redan innan man börjar forska vilka personer som ska finnas med på antavlan även om man ännu inte känner till alla deras namn.