Anna Charlotta Karlsson föddes 1882 på gården Nederby i Fellingsbro som äldsta barn till Karl Olof Karlsson och Anna Lovisa Jakobsdotter. Fadern hade arbetat som dräng på gården och modern, som varit piga på granngården Västvalla, flyttade till Nederby efter deras giftermål i maj 1881.

Mamma Anna Lovisa från Västvalla

Gården Västvalla ägdes när lilla Anna föddes, av Malena Persson född Jansdotter, änka efter Riksdagsmannen och före detta Häradsdomaren Lars Person. Denna Malena Persson har förmodligen haft stor betydelse både för Anna Lovisa och för lilla Anna.

Anna Lovisa hade kommit ensam till Västvalla redan som sexåring efter att båda hennes föräldrar dött. Paret Lars och Malena Perssons enda egna barn, dottern Anna Larsdotter var åtta år äldre än Anna Lovisa och var alltså ungefär 14 år när Anna Lovisa kommer till gården. Det var kanske så, att Anna Lovisa blev som en extra dotter till paret Persson.

När Anna Lovisa gifter sig med Karl Karlsson, har den äldre Anna Larsdotter själv gift sig och lämnat gården sedan åtta år tillbaka. Anna Lovisa är 27 år när hon gifter sig med Karl år 1881.

Pappa Karl dör

Karl och Anna Lovisa med familj flyttade mellan olika gårdar i socknen under Annas första levnadsår; 1884 till Eke, 1886 till Korfvike och 1887 till Bäck. Anna får två mindre bröder, Karl Gottfrid och Johan Henning, under de här åren. Annas far Karl försörjde familjen som dräng eller lantarbetare på gårdarna men dog i lungsot 1887, 38 år gammal.

En tid efter faderns död flyttade modern Anna Lovisa med sina tre barn, Anna sex år, Karl Gottfrid fem år och Johan Henning två år gamla, till gården Wrälinge där hon arbetade som hushållerska åt ägaren, inspektor Johan Fredrik Dahm som ursprungligen kom från Sköllersta.

Tillbaka till Västvalla

År 1889 flyttar Anna Lovisa med barnen tillbaka till änkan Malena Persson på Västvalla. Gården arrenderas då av en Johan Wiktor Pettersson och Anna Lovisa blir piga åt Pettersson. Anna Lovisa föder 1990, som ogift änka, sitt fjärde barn, flickan Carolina Göthilda. Flickan föds i Västermo socken i Södermanland.

Som fosterbarn till gården Hammar

Senare samma år, 1890, säljer änkan Malena gården Västvalla till en lantbrukare från Lillkyrka som heter Johan Larsson. Malena flyttar därefter till sin dotter Anna Larsdotter, gift med Adolf Zetterwall och som sedan många år bor på gården Hammar i Örebro län.

Anna Larsdotter har fått namnet Persson i ett tidigare äktenskap men heter nu Zetterwall. Anna Larsdotters första man, Anders Petter Persson, ägde Hammar men dog 1886 och Anna ärvde gården. Tidigare hade de bott på gården Backa i Askersunds landsförsamling. Anna och Anders Petter hade en fosterson som hette Frans Rikard. År 1889 gifter Anna om sig med rättaren på Hammar, Adolf Carlsson som tar namnet Zetterwall.

Anna och Adolf har inga egna barn men Anna har sin fosterson, Frans Rikard. När änkan Malena år 1890 flyttar till sin dotter på gården Hammar tar hon med sig lilla Anna Karlsson, åtta år. Anna blir på så sätt fosterbarn nummer två hos paret Zetterwall och med på gården finns "fostermormor" Malena.

Frans Rikard lämnar familjen 1895 för Livgardet till häst i Stockholm. Paret Zetterwall får år 1900 ytterligare en fosterflicka, den nästan nyfödda Hildur Maria.

Till Askersund

År 1902 flyttar paret Zetterwall med två fosterflickor och svärmodern till Prästgårdskvarteret i Askersund stad. Anna Karlsson är nu 20 år.

Den 26 november 1903 flyttar Anna Karlsson till prästgården i Medåker, Västmanland, och blir hushållsfröken hos kyrkoherde Johannes Brodén. Tjänsten varar ett år och den 18 november 1904 flyttar Anna tillbaka till Prästgårdskvarteret i Askersund. I samband med detta år i Medåker är det troligt att Anna fått någon hushållerskeutbildning. Enligt någon uppgift har hon utbildats i Stockholm men det kan också vara så att hon vid den här tiden gått på folkhögskolan i Kävesta, Sköllersta. Hon kan i så fall ha träffat sin blivande man, Carl Bruse på folkhögskolan eftersom han tjänstgjorde där som biträdande lärare mellan den 6 november 1903 och den 16 maj 1904.

Den 9 maj 1905 dör änkan Malena Persson, född Jansdotter, i Askersund. Hon begravs i sin barndoms Fellingsbro den 14 maj.

Bruken Karmansbo och Skyllberg

Den 24 november 1906 viger kyrkoherden Johan Sandén i Askersund fröken Anna Charlotta Karlsson med bruksförvaltaren Carl Samuel Bruse på Karmansbo bruk. Snart efter bröllopet flyttar Anna in hos Carl i flygelbyggnaden på Karmansbo herrgård. Anna är 24 år och Carl är 33.

I september 1907 föder Anna en flicka som sorgligt nog dör vid födseln.

I oktober 1909 lämnar Carl sin tjänst som bruksförvaltare på Karmansbo bruk och paret flyttar till Skyllberg. Carl blir jordbruksförvaltare vid Skyllbergs bruk och paret bor vid Långsberg, eller träslottet som det också kallas.

Den 20 december 1911 föds dottern "Ingmari" eller Ingrid Anna Maria, och den 13 augusti 1913 föds "Marga" eller Gunhild Margareta.

Ullavi gård i Sköllersta

Carl hade drygt tio år tidigare varit bokhållare vid Ullavi gård i Sköllersta. Han får nu återse gården när han i november 1913 tar han över arrendet av det statligt ägda Ullavi och familjen flyttar dit. Ingmari är två år gammal och Marga är nyss född.

Dottern Märta föds den 4 juli 1915 och döps till Märta Ulrika. Den 30 januari föds "Bibbi" i Örebro och hon döps i Sköllersta kyrka i juni till Gerda Birgitta. Anna är då snart 36 år och Carl är 45.

Den 9 februari 1939 blir Anna Bruse änka och Carl begravs på Sköllersta kyrkogård den 13:de samma månad. Carl blir 65 år. Anna lever till 1963 och blir nästan 81 år gammal.

Arboga och familjen Liljehult

Vad hände då med Annas mamma och syskonen?

Mamma Anna Lovisa och de andra barnen blir kvar på Västvalla i ytterligare sex år och Anna Lovisa föder en flicka till utom äktenskapet, Hulda Lovisa. Hulda är född på Ekeby säteri i Kung Karls socken.

På våren 1896 flyttar Anna Lovisa med barnen, Anna Karlssons två helbröder och de två halvsystrarna, från Västvalla till Arboga och tar plats som hushållerska hos en tunnbindare Justus Liljehult. På hösten samma år föder Anna Lovisa, fortfarande ogift, sonen Verner Nikolaus. Justus Liljehult är far till Verner Nikolaus och kanske också till de två tidigare flickorna. De lever i alla fall under familjeliknande förhållanden där Justus är som far till barnen.

På sensommaren 1900 dör äldsta sonen Karl Gottfrid, då smedlärling, i tuberkulos, några veckor före sin 17-årsdag. 1902 tar Johan Henning plats som lärling hos sadelmakare Gustav Rundgren och kommer tillbaka till modern och Justus efter två år. Kring årsskiftet 1907-1908 flyttar Johan Henning till Stockholm och 1912 flyttar han vidare till Östersund där han samma år gifter sig med Jenny Regina Ottosson från bygden. Paret hinner få två döttrar innan Henning dör i lungsot 1916.

Justus Liljehult dör 1911 i cancer. Då har båda döttrarna flyttat till Stockholm. Carolina Göthilda fick flera barn och gifte sig så småningom Liljeblad. Hulda förblev ogift och bodde återigen i Arboga på 1950-talet. Verner Nikolai gifter sig och bildar familj i Arboga.

Anna Lovisa dör 1931 på S:t Eriks sjukhus i Stockholm av kronisk hjärninflammation.

Familjen i Askersund

Efter att Anna gift sig och flyttat till Karmansbo består familjen i Askersund av paret Zetterwall och fosterdottern Hildur Maria. Adolf blir enligt uppgift borgmästare i Askersund. Alla tre är begravda i Askersund.