Från Bruse Lindquist Värld

Det här kapitlet har jag hämtat från tidigare skrivning på Google Sites Bruse Lindquist Värld. Det måste omredigeras för att fungera ihop med tidigare struktur och innehåll.