Bruse- och Lindquistsläkterna har under första halvan av 1900-talet sitt geografiska centrum i Sköllersta i Östernärke. Carl och Anna Bruse kommer till Ullavi Gård i början av 10-talet. Oskar och Elsa Lindquist kommer till Wrana Säteri under samma period. Under tiden fram till slutet av 1910-talet skapas familjerna med de fyra barnen systrarna Bruse på Ullavi - Ing-Marie, Märta, Margareta och Birgitta. Samtidigt tillkommer barnaskaran på Wrana - Ingegerd, Mårten och Torsten.

I början av 40-talet bildar Torsten Lindquist och Birgitta Bruse familj och bosätter sig på Ullavi. Där föds sedan barnen Anders och Annika.

Före Sköllerstatiden har släkten sina rötter i olika delar av mellansverige Oskar och Elsa kommer från Lännäs och Asker i Östernärke Carl kommer från Brunskog i västra Värmland. Anna kommer från Fellingsbro. Mera om detta senare!