(Skapade sidan med '[http://anor.bruse.com/getperson.php?personID=873&tree=tree1 Anna Charlotta Karlsson] föddes 1882 på gården Nederby i Fellingsbro som dotter till [http://anor.bruse.com/get...')
 
m
Rad 1: Rad 1:
[http://anor.bruse.com/getperson.php?personID=873&tree=tree1 Anna Charlotta Karlsson] föddes 1882 på gården Nederby i Fellingsbro som dotter till [http://anor.bruse.com/getperson.php?personID=829&tree=tree1 Karl Olof Karlsson] och [http://anor.bruse.com/getperson.php?personID=806&tree=tree1 Anna Lovisa Jakobsdotter].
+
[http://anor.bruse.com/getperson.php?personID=873&tree=tree1 Anna Charlotta Karlsson] föddes 1882 på gården Nederby i Fellingsbro som äldsta barn till [http://anor.bruse.com/getperson.php?personID=829&tree=tree1 Karl Olof Karlsson] och [http://anor.bruse.com/getperson.php?personID=806&tree=tree1 Anna Lovisa Jakobsdotter]. Fadern hade arbetat som dräng på gården och modern, som varit piga på granngården Västvalla, flyttade till Nederby efter deras giftermål i maj 1881.

Versionen från 5 augusti 2013 kl. 23.38

Anna Charlotta Karlsson föddes 1882 på gården Nederby i Fellingsbro som äldsta barn till Karl Olof Karlsson och Anna Lovisa Jakobsdotter. Fadern hade arbetat som dräng på gården och modern, som varit piga på granngården Västvalla, flyttade till Nederby efter deras giftermål i maj 1881.