Ändringar

Hoppa till: navigering, sök

Kolnings-Journal 1895

580 byte lades till, 6 oktober 2013 kl. 11.02
m
Milans utrifning
'''<u>Tisdagen den 16 Juli</u>''' om aftonen kommer vi till Håkanbol för att kola, vi skulle ha 5 stycken milor.<br />
Milorna var numrerade från 1 till 5. Mila N:r 1 låg strax nordost om ett litet torp, Skogstorp<ref>[https://maps.google.se/maps?q=59.195609,14.333745&num=1&t=h&vpsrc=6&ie=UTF8&ll=59.195483,14.333349&spn=0.004461,0.016512&z=17&iwloc=A Här ligger Skogstorp vid Håkanbol]</ref>, som skulle blifva vårt högkvarter. 2:an låg fem minuters väg öster om Skogstorp.<br />
Landsvägen gick tätt förbi, och väster om denna lågo de andra milorna på tämligen stort afstånd, till 5:an som var längst aflägsen var det fullt 20 minuters väg.<br />
Vid lottningen om milorna föll 2:an på min och min kamrat Ljunghs lott och vi dröjde inte länge innan vi gingo och tog platsen i betraktande.<br />
'''<u>Följande morgon</u>''' togo vi våra verktyg och gingo till våra milplatser och började arbetet. Från Håkanbol kommo sex stycken oxkörare och började inkörningen vid 1:an och 2:an.<br />
Vår botteplats lutade något mot väster. Kolveden bestod af smalare tämligen torr gran, samt senare något tall, ??? sur och björk.<br />
Inresningen gjordes efter Östgötametod med tändtrumma i midten.<br />
Inkörningen räckte i tre dagar till och med den 19. och upptog 15 kördagsverken, till framkörning af 4 lass granris 1/2 dagsverke.
'''<u>Den 23.</u>''' Stybbades milan färdig, försvarligt tjockt, och påsatte vi en blockrad. Milan var nu i ordning att tändas.
===Milans kolning===[[Fil:KolningsJournalUtdrag.jpg|thumb|300px|höger|En sida utdragen i ur journalen]]
'''<u>Den 24.</u>''' Kl. 9.30 f.m. tändes milan. 8 fotrymningar upptogs lika fördelade rundt omkring.<br />
Tändningen utfördes med torr granved på följande sätt; först nedsläpptes i tändtrumman något finklufven ved, sedanlades sedan lades sådan öfver tändtrumman och antändes, när den var afbrunnen fick den falla ned i milan tills den ved som var på botten af trumman antändes, då påfylldes mera ved så att trumman blev fylld till 1/3 del, därefter igenlades milan.<br />
Omkring tändtrumman var gjord en ram af råa tallklulfvor hvarefter lades en jordtorfva och sedan påsattes stybbe.<br />
Kl. 10.30 öppnades milan och då syntes inte mycket till att han hon varit tänd, men när han hon fått stå öppen en stund började det brinna nere vid botten. Trumman fylldes då återigen till 1/3 del och när den påfyllda veden fått tända sig igenlades milan.<br />
Klockan 1 och 4 e.m. inlades ytterligare tändfyllningar på samma sätt.<br />
Kl. 8 e.m. öppnades milan och som elden nu dragit sig mera åt kullen fylldes trumman med ved och igensattes milan.
'''<u>Den 25.</u>''' Kl. 2 f.m. öppnades milan. Kolningen hade då börjat i och omkring tändtrumman, kolen och veden i trumman sammanstöttes och en fyllning inlades. Milan hade nu lagom kolningshetta.<br />
Kl. 7 f.m. öppnades och fylldes milan ånyo därunder slog han <ref>Att milan "slår" beror på att det ibland samlas explosiva gaser inuti milan som plötsligt kan explodera. Milans stybblager (jordlager) som den är täckt med kan då flyga av och man måste omedelbart laga milan så inte syre kommer in och veden brinner upp.</ref> hon ett slag så att stybbe och gasen röko ur fyllhålet, 9.30 e.m. slog han hon åter, samt 2.45 tredje gången.<br />
Kl. 3 öppnades milan. Kolningen höll sig fortfarande i midten och där fylldes för tredje gången efter igensättningen. Milan var nu het så att vi hade mera slagning att vänta.<br />
Kl. 4.10 slog han hon åter och sedan 5.15, 5.30, 5.40, 5.50, 5.55, 6.00, 6.05, 6.15, 6.25, 6.30, 6.40, 6.50, 7.00 och 7.05. Nu igenslogs rymningarna för att minska hettan och på samma gång slagningen.<br />Kl. 11.10 började milan åter slå, 11.35 slog han hon åter samt 11.50, 11.55, 12.00 och 12.10 f.m.<br />
:Vinden sydväst, svag samt regn, natten lugn.
'''<u>Den 26.</u>''' Kl 4 f.m. upptogs 9 rymmningar lika fördelade rundt om milan.<br />
5.50, 5.55 och 7.30 f.m. slog åter milan och hade då slagit 28 gånger, men ingen gång särdeles våldsamt. Vid slagningen sjönk han hon ihop jämnt från alla sidor.<br />
7.40 igenslogs 2 rymningar på västra sidan för att elden ville draga sig däråt.<br />
Kl. 6.30 e.m. igenslogs alla rymningar på sydöstra sidan för att icke vinden skulle draga elden för mycket åt denna sida.<br />
'''<u>Den 15.</u>''' Kl 11 f.m. Var kolningen slutad i milan.
===Milans utrifning===
Den 17 om morgonen började utrifningen och fortsattes den 18. och 19. Hvarefter kolades en Brandpuk hvilken utrefs den 21.
Efter vår kubering af kolhuset innehöll det 21 meterstigar<ref>En meterstig eller "skogsstig" motsvarar 20 hektoliter = 2 kubikmeter</ref>, men efter utkörningen blef det endast 20 stigar och 8 hektoliter. Därvid är dock att märka, det kolen utkördes på vagn af herrgårdens drängar.
::''Presterud den 29 Sept 1895''
::''Karl Bruse''
 
==Referenser och noter==
<references/>

Navigeringsmeny