Ullavi-perioden

Den här tiden handlar om en familjs utveckling under 60 år. Under den tiden lever familjen i tre generationer av Bruse och Lindquist på gården Carl och Anna Bruse med barnen Ing-Marie, Märta, Margareta och Birgitta Torsten och Brigitta Lindquist med barnen Anders och Annika Ullavi Gård kommer under denna tid vara en viktig gemensam plats på jorden för många i Brusesläkten och Lindquistsläkten.

På gården finns under denna tid ett stort antal andra familjer som också arbetar och lever här.